ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΠΟΔ/ΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2017 (26/7/2016 15:55)

Γνωρίζουμε στα σωματεία μας τις περιόδους εγγραφών – μετεγγραφών των ερασιστεχνών ποδοσφαιριστών για την αγωνιστική περίοδο2016 – 2017, όπως αυτές οριοθετήθηκαν απο την Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Ο..

Αποδέσμευση: Από 01.07.2016 έως 31.08.2016.

Υποσχετική: Από 01.07/2016 έως 31.08.2016 και από 01.01.2017 έως 31.01.2017.

Μετεγγραφή: Από 01.07.2016 έως 31.10.2016 και από 01.01.2017 έως 31.01.2017.

Επανεγγραφή: Από 01.09.2016 έως 31.10.2016 και από 01.01.2017 έως 28.02.2017.  

Πρώτη εγγραφή: Από 01.07.2016 έως 30.04.2017.

 

Ε.Π.Σ  Αθηνών