ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ. Ε.Π.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΑΝΑΤΟΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΠΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑΜΙΑΣ: ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ: ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΗ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΛΑΠΑΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ, ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ,ΜΩΡΕ ΙΩΑΝΝΑ

 

ΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ Ε.Π.Σ. ΠΕΙΡΑΙΑ

 

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΑΝΟΥΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΗ: ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΠΑΘΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΗ: ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΕΜΟΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΩΝ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΤΣΟΥΠΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΙΚΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΝΔΥΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ