Αυξάνεται ο κίνδυνος της «φτώχειας των συνταξιούχων» για τις μελλοντικές γενιές

Παρίσι, Γαλλία Οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις έχουν καταστήσει τα συνταξιοδοτικά συστήματα πιο βιώσιμα από χρηματοδοτικής άποψης και οι συνταξιούχοι έχουν υψηλότερα επίπεδα… Read more »