Προσωπική .. Ανυποληψία

    Αυτές τις μέρες χορτάσαμε Βουλή, χορτάσαμε φωνητικές κορώνες, αλλά αδειάσανε την τσέπη μας προκαταβολικά  για μια φορά ακόμη… Read more »