Λύση στο θέμα της άρδευσης 20.000 στρεμμάτων στο Δήμο Σοφάδων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας 8 χλμ υπόγειων αγωγών εξοικονομούν νερό και ενέργεια

Βιώσιμη λύση στο θέμα της άρδευσης δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων στο Δήμο Σοφάδων, δίνει το έργο υπογειοποίησης του δικτύου που βρίσκεται… Read more »