Ε.Ε Όλο λόγια και … Δηλαδή Ε.Ε του τίποτα .

Πολλοί από εσάς διαβάζοντας τον τίτλο σήμερα αυτού του άρθρου θα με θεωρήσετε ότι είμαι πολέμιος της Ε.Ε .
Δυστυχώς κάνετε μεγάλο σφάλμα , εξ αρχής ήμουν και θερμός υποστηρικτής της .
Στις επόμενες γραμμές σας παραθέτω την Ιστορία της από την στιγμή που δημιουργήθηκε και τους σκοπούς της Ίδρυσης της μέσα από Έγκυρα Ιστορικά μέσα .
Διαβάστε το καλά και προσπαθήστε να το κατανοήσετε μελετώντας το.
Προσέξτε τα μαύρα επισκιασμένα και στο τέλος βγάλτε τα δικά σας συμπεράσματα για τον τίτλο αλλά και από τις λίγες γραμμές που έπονται και είναι η δική μου άποψη για την σημερινή θέση της έναντι της Ελλάδας μας .
Στο τέλος του βιογραφικού της Ε.Ε Θα διαβάσετε την δική μου αιτιολογική άποψη .*
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αποτελεί μια οικονομική και πολιτική ένωση είκοσι οκτώ ευρωπαϊκών κρατών.
Ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου 1993 με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (υπογραφή 7.2.1992), γνωστότερης ως Συνθήκη του Μάαστριχτ, βασιζόμενη στις τότε Ευρωπαϊκές Κοινότητες (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας) τις οποίες και αντικατέστησε.
Το 1993, η Ένωση αριθμούσε 12 μέλη. Από τότε νέες τροποποιητικές συνθήκες έχουν επεκτείνει τις αρμοδιότητές της και σταδιακές διευρύνσεις έχουν αυξήσει τον αριθμό των κρατών-μελών της. Θεωρείται ως η ισχυρότερη ένωση κρατών μέχρι σήμερα στην παγκόσμια ιστορία, με επιδιώξεις οικονομικού, πολιτικού, κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου. Η ΕΕ αποτελεί το τρέχον στάδιο μιας ανοιχτής διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές και πολιτικές οντότητες στον κόσμο, με περισσότερους από 513,5 εκατομμύρια κατοίκους ή 7,4% του παγκόσμιου πληθυσμού[2] και συνδυασμένο ονομαστικό ΑΕΠ περίπου 16,06 τρισεκατομμύρια ευρώ το 2014.
Έχει δημιουργήσει μια εσωτερική αγορά με ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, διαθέτει κοινή αγροτική και αλιευτική πολιτική, κοινή εμπορική πολιτική προς τις τρίτες χώρες, όπως επίσης και περιφερειακή πολιτική για την υποστήριξη των φτωχότερων περιφερειών της. Επιδιώκει να αποτελέσει ένα Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης, μέσα στον οποίο τα κράτη μέλη της συνεργάζονται στενά σχετικά με τις γενικές πολιτικές, τους ελέγχους στα σύνορα (εσωτερικά και εξωτερικά), το άσυλο, τη μετανάστευση, τη δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις και την αστυνομική συνεργασία.
Επίσης προωθεί μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, προς το παρόν σε διακυβερνητικό επίπεδο.
Στο πλαίσιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης εισήγαγε ενιαίο νόμισμα, το ευρώ, που έχει υιοθετηθεί από δεκαεννέα κράτη μέλη μέχρι σήμερα.
Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.
Με την ίδρυση της η Ευρωπαϊκή Ένωση, εισήγαγε για πρώτη φορά την έννοια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας: oι πολίτες των κρατών μελών είναι παράλληλα και πολίτες της Ένωσης, δηλαδή μπορούν, μεταξύ άλλων, να κυκλοφορούν και να διαμένουν ελεύθερα στο έδαφός των κρατών μελών και να εκλέγουν ή/και να εκλέγονται μια φορά κάθε πέντε έτη στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (όπως και στις εθνικές εκλογές της χώρας τους). Παράλληλα οι έλεγχοι διαβατηρίων στα εσωτερικά της σύνορα καταργήθηκαν με τη Συμφωνία του Σένγκεν (Schengen).
H EE τιμήθηκε με Νόμπελ Ειρήνης το 2012.

Εγώ θα προσπαθήσω να αναλύσω την δική μου απόψη στηριζόμενος μόνο πάνω στα υπό σημείωση λεγόμενα του Βιογραφικού.

1. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) αποτελεί μια οικονομική και πολιτική ένωση είκοσι οκτώ ευρωπαϊκών κρατών.
Ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου 1993 με τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση

. Δηλαδή μία Ένωση που σκοπό είχε την οικονομία και την Πολιτική.
Το Ερώτημα μου είναι στην Ελλάδα τι προσέφερε πέραν του καπελώματος
από την Γερμανία και τους Βόρειους Υποστηρικτές της.

2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια από τις μεγαλύτερες οικονομικές και
Πολιτικές οντότητες στον κόσμο.

Ποιοι έχουν την οικξονομική οντότητα τώρα ;
Η Γερμανία και κανά δύο μεγάλα κράτη ακόμη έτσι δεν είναι ;
Φτάσαμε σε σημείο από του που μας χρωστούσαν να φαίνεται ότι εμείς
Χρωστάμε και από την τακτική τους και τα μνημόνια αυτοί και οι τράπεζές
τους με τα χαράτσια τα δικά μας αυτοί περνάνε καλά και φτάσαμε να τους
χρωστάμε και ευγνωμοσύνη . Βλέπε ( Σόιμπλε και Μέρκελ )
3. Επίσης προωθεί μια κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, προς το παρόν σε διακυβερνητικό επίπεδο.

3γ Αυτό και εάν είναι επιχείρημα ..
Μας δημιουργεί προβλήματα συνεχή η Τουρκία κξαι αυτοί όλο λόγια και
φύκια για μεταξωτές κορδέλες , και άμα φτάσει ο κόμπος στο κτένι αυτοί
θα γυρίσουν και θα πούν δικξό σας το πρόβλημα .

Εάν δεν σας αρέσουν τα λεγόμενα μου τότε εγώ είμε λάθος και η Ε.Ε είναι
Καλή.
Για μένα η Ε.Ε είναι το τίποτα γιατί μόνο μπελάδες μου έχει φορτώσει παρότι είμουν στο κξεκίνημα της ένθερμος υποστηρικτής της.

Μ εκτίμηση και σεβασμό στις Απόψεις σας .

Αρζόγλου Χάρης

 

https://www.dailytvradio.gr

*

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: