Η ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

Η Νεολιθική( 6700-3100π.Χ.) στην Ελλάδα περιλαμβάνει την Αρχαιότερη Νεολιθική, τη Μέση, τη Νεότερη και την Τελική. Οι οικισμοί εντοπίζονται σε όλη την ηπειρωτική και νησιωτική χώρα, σε πεδιάδες, σε βραχώδη εξάρματα σε νησιά, σε σπηλιές, σε παραλιακές ή παραλίμνιες περιοχές. Στη Μακεδονία και στη Θεσσαλία συνηθισμένος τύπος προϊστορικού οικισμού είναι τεχνητές τούμπες. Όμως υπάρχει και ο επίπεδος οικισμός, που εντοπίζεται ευρύτερα στα δυτικά Βαλκάνια ( Νέα μάκρη Αττικής). Τα σπήλαια χρησιμοποιήθηκαν τόσο για περιοδική, όσο και για μόνιμη εγκατάσταση, για κτηνοτροφικές δραστηριότητες, για την ταφή νεκρών και τη λατρεία και πιθανόν ως αποθηκευτικοί χώροι ( Φράγχθι Αργολίδας).

Στη Βόρεια Ελλάδα τα σπίτια ήταν χτισμένα από πηλό, άχυρα και λάσπη με ξύλινο σκελετό από πασσάλους. Στη Θεσσαλία, τη Ν. Ελλάδα και τα νησιά παρατηρούνται λίθινες κρηπίδες και ανωδομή από ωμές πλίνθους, ενώ η επιφάνεια των τοίχων καλύπτονταν από πηλοκονίαμα. Πληροφορίες για τα σπίτια έχουμε και από τα πήλινα ομοιώματα οικισμών που έχουν έρθει στο φως από ανασκαφές.

Στα σπίτια παρατηρείται πολυτυπία. Υπάρχουν μονόχωρα, δίχωρα, και πολύχωρα τετράπλευρα οικήματα, αλλά και μεγαροειδή, δηλαδή σπίτια επιμήκη με ορθογώνια κάτοψη που αποτελούνται από πρόπυλο με τη είσοδο, ένα κύριο δωμάτιο και ένα ακόμη πίσω μέρος. Στο εσωτερικό τους τα σπίτια εκτός από κινητά ευρήματα, έφεραν κατασκευές που αφορούσαν διάφορες οικιακές δραστηριότητες όπως εστίες, φούρνοι, αποθηκευτικοί λάκκοι κλπ.. Τα δάπεδα των σπιτιών ήταν συνήθως κατασκευασμένα από πατημένο χώμα ή πηλό και μερικές φορές λιθόστρωτα.

Μερικά αντιπροσωπευτικά παραδείγματα οικισμών από κάθε περίοδο της Νεολιθικής εποχής στον ελλαδικό χώρο είναι:

Στη Ν. Νικομήδεια της Μακεδονίας, που ανήκει στην Αρχαιότερη Νεολιθική, διατηρούνται σημαντικά αρχιτεκτονικά λείψανα. Τα σπίτια είναι ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Πρόκειται για οικήματα τετράπλευρα, κατασκευασμένα από πασσάλους με στέγη από κλαδιά και πηλό.

Στο Σέσκλο, τον σπουδαιότερο οικισμό της Μέσης Νεολιθικής αναγνωρίστηκε ο αρχικός πυρήνας του οικισμού, που ονομάστηκε «Ακρόπολη», ενώ έξω από αυτήν εκτεινόταν η «πόλη». Στο ΒΑ άκρο τέσσερα οικήματα περιβάλλουν μια τετράγωνη πλατεία από την οποία ξεκινούν μικροί κάθετοι δρόμοι, ενώ στη δυτική πλευρά τη Ακρόπολης εντοπίστηκαν περίβολοι, που φαίνεται ότι χώριζαν την περιοχή αυτή από τον υπόλοιπο οικισμό.

Το Διμήνι, που ανήκει στη Νεότερη Νεολιθική της Ελλάδας, είναι οικισμός με κυκλική διάταξη. Έξι κυκλικοί περίβολοι περιβάλλουν μια κεντρική αυλή. Οι ελεύθεροι χώροι ανάμεσά στους δακτυλίους καταλαμβανόταν από οικήματα.

ΚΟΥΤΑΛΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ

 

https://www.dailytvradio.gr

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: