Τα γλυπτά του τόξου του Γαλερίου

Μεγάλη ακμή γνώρισε η Θεσσαλονίκη στα χρόνια της Τετραρχίας, όταν ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός, το 285 μ.Χ. προσέλαβε ως συναυτοκράτορα τον Μαξιμιανό και το 239 μ.Χ. όρισε ως καίσαρες τους στρατηγούς Κωνστάντιο και Γαλέριο, χωρίζοντας σε τέσσερα τμήματα την αχανή αυτοκρατορία για να διοικηθεί καλύτερα. Ένας από τους τετράρχες, ο Γαλέριος, έγινε διοικητής στη Βαλκανική χερσόνησο και την Ασία και έκανε έδρα του ανατολικού τμήματος του ρωμαϊκού κράτους, τη Θεσσαλονίκη δύο φορές. Ο Γάιος Γαλέριος Ουαλέριος Μαξιμιανός (250-311 μ.Χ.), όπως είναι ολόκληρο το όνομα του, ανέδειξε τη Θεσσαλονίκη σε πρωτεύουσα της Χερσονήσου του Αίμου και έχτισε ένα τεράστιο βασιλικό ανάκτορο που εκτεινόταν σε έκταση 150 στρεμμάτων, ερείπια του οποίου σώζονται στην πλατεία Ναυαρίνου και την οδό Δημητρίου Γούναρη.

Κτίσματά του είναι επίσης και η μεγαλοπρεπής Ροτόντα, που σώζεται παρά τις μεταγενέστερες μετατροπές, ακέραια έως τις μέρες μας και το θριαμβικό τόξο, η Καμάρα, που στήθηκε προς τιμήν του Γαλέριου αλλά δε σώζεται ολόκληρο. Τα δυο τόξα ενώνονταν στο πάνω μέρος σχηματίζοντας τρούλο, ενώ από κάτω περνούσε πομπική οδός που πλαισιωνόταν δεξιά και αριστερά με κιονοστοιχίες και ένωνε τα ανάκτορα με τη Ροτόντα.

Οι τέσσερεις κύριοι πεσσοί της καμάρας αφηγούνται τη νίκη του Γαλέριου εναντίον των Περσών. Τα εικονογραφικά θέματα αναπτύσσονται σε ζώνες, επάνω στους πεσσούς και τα τόξα. Η τέχνη των ανάγλυφων της Καμάρας είναι αφηγηματική και συγχρόνως διακοσμητική. Οι άφθονες παραστάσεις μπορούν να διακριθούν και να μελετηθούν με αρκετά μεγάλη ευκολία. Καθώς ο σκοπός του όλου εγχειρήματος ήταν να δοθεί έμφαση στον θρίαμβο της Ρώμης αυτής καθαυτής, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι στο επίκεντρο των σκηνών βρίσκεται ο αυτοκράτορας και τα κατορθώματα του, καθώς και η αυτοκρατορική οικογένεια. Το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι ο πληθωρισμός των παραστάσεων και των μορφών. Και η παραμικρή επιφάνεια γεμίζεται με θέματα που πολλές φορές είναι επουσιώδη. Τα ανάγλυφα της Καμάρας αποπνέουν, επίσης, ένα ελληνιστικό και παράλληλα κλασικό πνεύμα. Οι τεχνίτες των ανάγλυφων πρέπει να ήταν Έλληνες και αυτό φαίνεται από τις ελληνικές επιγραφές, που είναι χαραγμένες ανάμεσα σε παραστάσεις των ανάγλυφων.

ΚΟΥΤΑΛΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ

 

Αρχική

Μοιραστείτε αυτό το άρθρο: